Vaktselskap Google+

GSS er et Vaktselskap med base i Oslo. Vi leverer tjenester på det sentrale østlandet

Q-Park Norge har valg GSS AS som sitt Vaktselskap

Q-Park Norge kjøper GSS SOV-Tjeneste. Arealene videoovervåkes døgnet rundt fra Vika Vaktsentral. Sentralen identifiserer og responderer på uønsket adferd. Bortvisning skjer etter få minutter og kunden slipper store utgifter til rydding og sanering av smitteavfall.

Newsec TM velger GSS som sitt Vaktselskap

Newsec TM kjøper GSS SOV-Tjeneste. Som en respons på gjentatt forsøpling og uønsket opphold i parkeringshus kjøper Newsec TM SOV-Tjeneste fra GSS. Tjenesten inneholder Mobilt Vakthold, Video-overvåkning ( sentral-overvåket ), Utrykknings-tjeneste, Sanerings-tjeneste.

GSS Vaktselskap leverer tjenester til Linstow Norge

Linstow har valgt GSS SOV-Tjeneste. Som en respons på forsøpling, innbrudd og uønsket opphold i parkeringshus kjøper Linstow SOV-Tjeneste fra GSS. Tjenesten inneholder Mobilt Vakthold, Video-overvåkning ( sentral-overvåket ), Utrykknings-tjeneste, Sanerings-tjeneste.

Adam og Eva Gruppen velger GSS som sitt Vaktselskap

Adam og Eva Gruppen velger GSS som total-leverandør av sikkerhet. Tjenesten inneholder Svinn-kontroll, Video-overvåkning, alarmer, panikk-alarmer, bistand ved avvik.

Aberdeen velger GSS som sitt Vaktselskap

Aberdeen Property kjøper mottak og utrykkning til heis-alarmer.

Vika Eiendomsforvaltning har valgt GSS som sitt Vaktselskap

Vika Eiendom velger GSS som total-leverandør av sikkerhet til sine eiendommer. Tjenestene innbefatter Mobilt Vakthold, Video-overvåkning, Utrykkinger, Heis-alarmer og Innbrudds-alarmer

Bjelketun Boligsameie bruker GSS som som sitt Vaktselskap

Bjelketun Boligsameie velger bomiljø-vakthold fra GSS. Tjenesten er en total-tjeneste med heis-alarmer, mobilt vakthold og bistand ved uønsket adferd eller brudd på ordensreglene i sameiet.

Maya Eiendom utvider tjenestene fra GSS Vaktselskap

Maya Eiendom velger GSS Vaktselskap som total-leverandør av sikkerhet til sine eiendommer. Tjenestene innbefatter Mobilt Vakthold, Video-overvåkning, Utrykkinger, Heis-alarmer og Innbrudds-alarmer

GSS Vaktselskap er valgt som leverandør av vakthold til Fabritius-gruppen.


NYHETER:

GSS Vaktselskap Leverer kontroll-tjenester til TV 2 og Viasat Fabritius går videre med GSS Vaktselskap. Maya Eiendom utvider tjenestene GSS leverer som Vaktselskap. Wikborg & Rein velger GSS som Vaktselskap. Ragde Eiendom har Vakthold fra GSS. Hoegh Eiendom får Byggeplass-Vakthold fra GSS. Bjelketun Boligsameie bruker Bomiljø-Vakthold fra GSS. Utsyn Boligsameie får levert Vakthold fra GSS. GSS er totalleverandør av sikkerhet for Vika Eiendom. Ulven Terasse bruker GSS som Vaktselskap. Adam og Eva gruppen velger GSS som Vaktselskap. Newsec TM kjøper SOV-Vakthold fra GSS. GSS Vaktselskap leverer SOV-vakthold til Q-Park.
© 2010-2014 GSS AS - Tlf: 22755400 / post@gss.no -